Värdeskapande koncept

Specialiserad
rådgivning

Fristående
stålservicecenter

Flexibel
produktion

Pålitlig
logistik och leverans

Grönare värdekedja

Dedikerad projektledning och kundcenter

Behovsanpassad kvalitetssäkring

Specialiserad
rådgivning

Specialiserad rådgivning

Vi ger våra kunder råd i processen, från idé till förverkligande, inom stålbaserade lösningar.

Vi tror på att goda idéer är de som håller och vi känner till fördelarna med att göra ett grundligt förarbete.

Med vår expertis inom stålbearbetning vägleder vi våra kunder om optimeringsmöjligheter.

Det kan vara i form av hur vi bäst produktionsmognar våra kunders produkter eller hur vi upprättar en intelligent logistik.

Målet är att skapa de mest kostnadseffektiva lösningarna där alla led ingår i planeringen i ett större sammanhang.

 • Designoptimering: Genom branschspecifik kunskap ger våra specialister råd till våra kunder om designoptimeringar för att produktionsmogna deras produkt och säkra konkurrensförmågan.  
 • Materialval: Det finns mycket pengar att spara genom att välja den rätta typen och mängden stål, och med vårt eget oberoende stålservicecenter har vi möjlighet att råda våra kunder i inköpsprocessen.
 • Implementeringsrådgivning: Vi vet mycket väl att stålet är en liten del av våra kunders samlade företag, vilket gör att en smidig implementering i ett större kundsystem är ett av våra fokusområden.

Fristående
stålservicecenter

Fristående stålservicecenter

Vi vet att flexibilitet, pålitlighet och snabbt agerande är nyckelparametrar för våra kunder och med våra två fristående stålservicecenter och stålterminal är vi våra kunders tillgång till stålverk över hela världen.

Vår placering vid hamnar, järnvägar och motorvägar medverkar till att stålet kan ankomma från alla delar i världen.

För att garantera våra kunder ett snabbt agerande och hög leveranssäkerhet erbjuder vi lagerlösningar av våra kunders coils, så att vi alltid – med kort varsel – kan dela coils och klippa till plattor i standard- och fasta mått.

Förutom coillager förvarar vi även spaltband och stålplattor i våra färdigvarulager eftersom vår placering centralt i Danmark ger oss en konkurrensmässig, logistisk fördel.

Vi säljer inte stål, men erbjuder uteslutande fördelar och tjänster som tillför värde till våra kunders stål.

 • Oberoende stålservicecenter: Vi är, i motsats till många andra stålservicecenter, oberoende, vilket ger våra kunder frihet att själva välja stålverk.
 • Stålterminal och coillager: Vi kan, tack vare vår storlek och vårt system, lagerföra våra kunders coils, vilket sparar plats, ökar flexibiliteten och leveranssäkerheten.
 • Spaltning och klippning: Vi spaltar och klipper spolar till spaltband och stålplattor i standard- och fasta mått inom snäva toleranser.

Flexibel
produktion

Flexibel produktion

Vi har löpande investerat i att automatisera vår maskinpark och därför har vi idag ett modernt och flexibelt internt produktionssystem så att vi kan producera olika lösningar, allt efter våra kunders behov.

Förutom våra fördelar inom plattbearbetning och rullformning har vi ett stort nätverk av fasta underleverantörer, vilket gör att vi kan erbjuda t.ex. ytbehandling som en del av lösningarna till våra kunder.

Tillsammans med vår rådgivande kompetens inom designoptimering och vår möjlighet att hantera logistiska krav – före, under och efter avslutad produktion – kan vi vara med våra kunder under hela verkställandet av lösningen.

 • Plattbearbetning: Vi har intern laserskärning, plasmaskärning, stansning och kantbockning samt andra sekundära processer, som bl.a. svetsning och slipning, som tas i bruk allt efter kundens behov.
 • Rullformning: Vi har rullformningstillverkning med integrerad tillplattning, stansningscentra och valsverk som i kombination producerar komplexa stålprofiler.
 • Underleverantörsstyrning: Vi samarbetar med vårt stora nätverk av underleverantörer vid de tillfällen där det krävs så att vi kan leverera slutfinishen på våra kunders produkter.

Pålitlig
logistik och leverans

Pålitlig logistik och leverans

Som en väsentlig del av våra stålbaserade lösningar designar vi även logistiklösningar.

Vi hanterar logistik i både stor och liten skala, men det handlar alltid om samma sak: att få fram det bearbetade stålet i rätt tid, i rätt mängd och på avtalad plats.

Logistiklösningarna kan innehålla produkt- och uppsättningspackning, utveckling av unika emballagelösningar och flexibla lagerföringskoncept.

Det gör det möjligt för våra kunder att plocka varor från lager efter behov.

Full spårbarhet är självklart också en möjlighet.

 • Praktisk förpackning och emballering samt transparant försändelse: Vi packar produktlösningar i uppsättningar som passar till kundens produktion, vi utvecklar unika emballagelösningar och vi hanterar försändelser med full spårbarhet.
 • Flexibla lagerlösningar: Vi erbjuder lagerlösningar för allt från spolar till färdiga varor, vilket gör det enkelt att plocka från lager via vårt Extranet och begära just-in-time-leverans.
 • Överblick med EDI och Extranet: Via EDI kan våra kunder skicka ordrar elektroniskt för behandling och genom vårt Extranet erbjuder vi en överblick över leveranser, förvaring på vårt lager samt generell statistik.

Grönare värdekedja

Grönare värdekedja

Vi har kontroll över värdekedjans koldioxidavtryck och erbjuder gröna alternativ till förmån för våra kunder och kommande generationer.

Vi förstår att ett ökande fokus på koldioxidutsläpp - och hållbarhet i allmänhet - kräver åtgärder genom hela värdekedjan.

Vi har översikt och kan ge råd till våra kunder om var och hur de kan implementera en mer hållbar lösning.

Med vår transparenta översikt över hela värdekedjan kan våra kunder själva välja omfattningen av sina gröna insatser.

På så sätt säkerställer vi att ansträngningarna går hand i hand med våra kunders kommersiella fokus.

 • Visualisering av koldioxidavtrycket: Vi skapar en översikt över våra kunders ståls koldioxidutsläpp.
 • Grönare alternativ: Vi erbjuder att sätta ihop stålbaserade lösningar som ger våra kunder en mer hållbar profil.
 • Hållbart engagerade: Vi har åtagit oss att följa Parisavtalet, Science-based target  och att minska våra koldioxidutsläpp med 95% senast 2030 jämfört med 2018.

Dedikerad projektledning och kundcenter

Dedikerad projektledning och kundcenter

Det ska vara flexibelt, enkelt och effektivt att samarbeta med oss och därför arbetar vi också med dedikerade projektgrupper och ett kundcenter som förstår våra kunders företag.

Våra projektledare är nära kopplade till planläggning och genomförande av de enskilda projekten för att garantera att alla viktiga parter involveras och att projektplanerna fortskrider som avtalat.

Och våra kunder ska bara behöva ha en fast kontaktpunkt.

Tillsammans är projektledargruppen och vårt kundcenter kundens förlängda arm i vardagen eftersom detta utgör kundens ögon in i vår produktion.

 • Dedikerad projektledargrupp: En fast, specialiserad projektledargrupp är knuten till konkreta arbetsuppgifter för att minska arbetsbördan för våra kunder och garantera effektiva processer.
 • Hjälpsamt kundcenter: Vårt kundcenter och våra kundansvariga är din fasta kontakt som känner till ditt företag och dina pågående projekt, och som du alltid kan ringa till för att få statusuppdatering eller svar på frågor.

Behovsanpassad kvalitetssäkring

Behovsanpassad kvalitetssäkring

Vi är kundens kvalitetskontroll och har alltid arbetat för att garantera en hög, enhetlig kvalitet av våra kunders stålprodukter och lösningar.

För att kunna leva upp till kundens önskade målsättning har vi utvecklat ett unikt kvalitetsstyrningssystem och vi erbjuder våra kunder ett urval av kvalitetspaket som inkluderar dokumentation, spårbarhet och undersökningar.

För alla kunder utarbetar vi beskrivningar för kvalitetskrav, t.ex. i form av ytkrav, toleranser eller certifiering.

 • Dokumentationspaket: Vi erbjuder tre olika dokumentationspaket som är skräddarsydda för de branscher som vi har tjänster för.
 • Spårbarhetspaket: Beroende på graden av krav på spårbarhet erbjuder vi tre olika paket, inklusive krav på certifiering, certifiering spårad till ämne och fysisk märkning.
 • Undersökning med laserspårare: Vi erbjuder dessutom att undersöka produkter med laserspårare för att garantera exakta dimensionsförhållanden av ämnena.

Specialiserad rådgivning

Vi ger våra kunder råd i processen, från idé till förverkligande, inom stålbaserade lösningar.

Vi tror på att goda idéer är de som håller och vi känner till fördelarna med att göra ett grundligt förarbete.

Med vår expertis inom stålbearbetning vägleder vi våra kunder om optimeringsmöjligheter.

Det kan vara i form av hur vi bäst produktionsmognar våra kunders produkter eller hur vi upprättar en intelligent logistik.

Målet är att skapa de mest kostnadseffektiva lösningarna där alla led ingår i planeringen i ett större sammanhang.

 • Designoptimering: Genom branschspecifik kunskap ger våra specialister råd till våra kunder om designoptimeringar för att produktionsmogna deras produkt och säkra konkurrensförmågan.  
 • Materialval: Det finns mycket pengar att spara genom att välja den rätta typen och mängden stål, och med vårt eget oberoende stålservicecenter har vi möjlighet att råda våra kunder i inköpsprocessen.
 • Implementeringsrådgivning: Vi vet mycket väl att stålet är en liten del av våra kunders samlade företag, vilket gör att en smidig implementering i ett större kundsystem är ett av våra fokusområden.

Fristående stålservicecenter

Vi vet att flexibilitet, pålitlighet och snabbt agerande är nyckelparametrar för våra kunder och med våra två fristående stålservicecenter och stålterminal är vi våra kunders tillgång till stålverk över hela världen.

Vår placering vid hamnar, järnvägar och motorvägar medverkar till att stålet kan ankomma från alla delar i världen.

För att garantera våra kunder ett snabbt agerande och hög leveranssäkerhet erbjuder vi lagerlösningar av våra kunders coils, så att vi alltid – med kort varsel – kan dela coils och klippa till plattor i standard- och fasta mått.

Förutom coillager förvarar vi även spaltband och stålplattor i våra färdigvarulager eftersom vår placering centralt i Danmark ger oss en konkurrensmässig, logistisk fördel.

Vi säljer inte stål, men erbjuder uteslutande fördelar och tjänster som tillför värde till våra kunders stål.

 • Oberoende stålservicecenter: Vi är, i motsats till många andra stålservicecenter, oberoende, vilket ger våra kunder frihet att själva välja stålverk.
 • Stålterminal och coillager: Vi kan, tack vare vår storlek och vårt system, lagerföra våra kunders coils, vilket sparar plats, ökar flexibiliteten och leveranssäkerheten.
 • Spaltning och klippning: Vi spaltar och klipper spolar till spaltband och stålplattor i standard- och fasta mått inom snäva toleranser.

Flexibel produktion

Vi har löpande investerat i att automatisera vår maskinpark och därför har vi idag ett modernt och flexibelt internt produktionssystem så att vi kan producera olika lösningar, allt efter våra kunders behov.

Förutom våra fördelar inom plattbearbetning och rullformning har vi ett stort nätverk av fasta underleverantörer, vilket gör att vi kan erbjuda t.ex. ytbehandling som en del av lösningarna till våra kunder.

Tillsammans med vår rådgivande kompetens inom designoptimering och vår möjlighet att hantera logistiska krav – före, under och efter avslutad produktion – kan vi vara med våra kunder under hela verkställandet av lösningen.

 • Plattbearbetning: Vi har intern laserskärning, plasmaskärning, stansning och kantbockning samt andra sekundära processer, som bl.a. svetsning och slipning, som tas i bruk allt efter kundens behov.
 • Rullformning: Vi har rullformningstillverkning med integrerad tillplattning, stansningscentra och valsverk som i kombination producerar komplexa stålprofiler.
 • Underleverantörsstyrning: Vi samarbetar med vårt stora nätverk av underleverantörer vid de tillfällen där det krävs så att vi kan leverera slutfinishen på våra kunders produkter.

Pålitlig logistik och leverans

Som en väsentlig del av våra stålbaserade lösningar designar vi även logistiklösningar.

Vi hanterar logistik i både stor och liten skala, men det handlar alltid om samma sak: att få fram det bearbetade stålet i rätt tid, i rätt mängd och på avtalad plats.

Logistiklösningarna kan innehålla produkt- och uppsättningspackning, utveckling av unika emballagelösningar och flexibla lagerföringskoncept.

Det gör det möjligt för våra kunder att plocka varor från lager efter behov.

Full spårbarhet är självklart också en möjlighet.

 • Praktisk förpackning och emballering samt transparant försändelse: Vi packar produktlösningar i uppsättningar som passar till kundens produktion, vi utvecklar unika emballagelösningar och vi hanterar försändelser med full spårbarhet.
 • Flexibla lagerlösningar: Vi erbjuder lagerlösningar för allt från spolar till färdiga varor, vilket gör det enkelt att plocka från lager via vårt Extranet och begära just-in-time-leverans.
 • Överblick med EDI och Extranet: Via EDI kan våra kunder skicka ordrar elektroniskt för behandling och genom vårt Extranet erbjuder vi en överblick över leveranser, förvaring på vårt lager samt generell statistik.

Grönare värdekedja

Vi har kontroll över värdekedjans koldioxidavtryck och erbjuder gröna alternativ till förmån för våra kunder och kommande generationer.

Vi förstår att ett ökande fokus på koldioxidutsläpp - och hållbarhet i allmänhet - kräver åtgärder genom hela värdekedjan.

Vi har översikt och kan ge råd till våra kunder om var och hur de kan implementera en mer hållbar lösning.

Med vår transparenta översikt över hela värdekedjan kan våra kunder själva välja omfattningen av sina gröna insatser.

På så sätt säkerställer vi att ansträngningarna går hand i hand med våra kunders kommersiella fokus.

 • Visualisering av koldioxidavtrycket: Vi skapar en översikt över våra kunders ståls koldioxidutsläpp.
 • Grönare alternativ: Vi erbjuder att sätta ihop stålbaserade lösningar som ger våra kunder en mer hållbar profil.
 • Hållbart engagerade: Vi har åtagit oss att följa Parisavtalet, Science-based target  och att minska våra koldioxidutsläpp med 95% senast 2030 jämfört med 2018.

Dedikerad projektledning och kundcenter

Det ska vara flexibelt, enkelt och effektivt att samarbeta med oss och därför arbetar vi också med dedikerade projektgrupper och ett kundcenter som förstår våra kunders företag.

Våra projektledare är nära kopplade till planläggning och genomförande av de enskilda projekten för att garantera att alla viktiga parter involveras och att projektplanerna fortskrider som avtalat.

Och våra kunder ska bara behöva ha en fast kontaktpunkt.

Tillsammans är projektledargruppen och vårt kundcenter kundens förlängda arm i vardagen eftersom detta utgör kundens ögon in i vår produktion.

 • Dedikerad projektledargrupp: En fast, specialiserad projektledargrupp är knuten till konkreta arbetsuppgifter för att minska arbetsbördan för våra kunder och garantera effektiva processer.
 • Hjälpsamt kundcenter: Vårt kundcenter och våra kundansvariga är din fasta kontakt som känner till ditt företag och dina pågående projekt, och som du alltid kan ringa till för att få statusuppdatering eller svar på frågor.

Behovsanpassad kvalitetssäkring

Vi är kundens kvalitetskontroll och har alltid arbetat för att garantera en hög, enhetlig kvalitet av våra kunders stålprodukter och lösningar.

För att kunna leva upp till kundens önskade målsättning har vi utvecklat ett unikt kvalitetsstyrningssystem och vi erbjuder våra kunder ett urval av kvalitetspaket som inkluderar dokumentation, spårbarhet och undersökningar.

För alla kunder utarbetar vi beskrivningar för kvalitetskrav, t.ex. i form av ytkrav, toleranser eller certifiering.

 • Dokumentationspaket: Vi erbjuder tre olika dokumentationspaket som är skräddarsydda för de branscher som vi har tjänster för.
 • Spårbarhetspaket: Beroende på graden av krav på spårbarhet erbjuder vi tre olika paket, inklusive krav på certifiering, certifiering spårad till ämne och fysisk märkning.
 • Undersökning med laserspårare: Vi erbjuder dessutom att undersöka produkter med laserspårare för att garantera exakta dimensionsförhållanden av ämnena.