Kvalitet

 

Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 3834-2, EXC. 3 EN 1090, TÜV NORD och ISO 14001. Därmed är kvalitetsarbetet systematiserat, så att vi

 

  • definierar och följer upp kvalitets- och miljömål

  • effektiviserar affärsgången, minimerar fel och fokuserar på miljöförbättringar

  • utvecklar kompetenser och medarbetarnas nöjdhet

  • ökar kunddialogen och -nöjdheten

  • utvecklar kvaliteten hos våra underleverantörer och ställer krav på miljömedvetenhet

  • investerar i ny teknik för att öka kvalitet och konkurrensförmåga

  • engagerar alla medarbetare i att uppfylla kvalitetsmålen genom bonusprogram.