• ELME Spreader

    ELME Spreader

Ett nära och förtroligt samarbete ger flexibilitet inom lager, produktion och leverans

Ett mål som de flesta verksamheter har är att frigöra interna resurser så att de används exakt till det som de är bäst på. Detta gäller även ELME Spreader. De tillverkar lyftok av högsta kvalitet för containrar som används över hela världen.

 

Utmaningen för ELME var att ta fram en lösning där en extern underleverantör fungerar som en förlängd arm på deras produktionsenhet.

 

Den här lösningen är vår styrka som underleverantör och vi passade därför perfekt för uppgiften.

 

Flexibilitet är ett nyckelord

Löpande kommunikation och tillit är förutsättningen för att en flexibel lösning ska kunna ge de resultat som vårt samarbete ger.

 

Utifrån ELME:s försäljningsprognoser beställer vi hem en given mängd stålrullar till vårt lager. Här ligger de redo för plåtklippning, skärpning och kantbockning när ELME behöver det. När stålprofilerna har bearbetats och formats levererar vi dem ”fit-to-line” och ”just-in-time”.

 

Hela processen från lagerhållning till leverans kan spåras, så att ELME hela tiden vet hur långt deras order har kommit.

 

Under den löpande kommunikationen diskuterar vi också utformningen, i syfte att utveckla en smartare lösning som ökar värdet.

 

Genom samarbetet med oss har ELME minskat sitt buffertlager från sex till två veckor.