"Femern Bält-tunneln är ett enormt prestigeprojekt och kommer att bli den längsta av sitt slag i världen", inleder Bjørn Thorsen, VD för Ib Andresen Industri:

"Att vi som leverantör av stålbaserade lösningar ska bidra med våra kompetenser och tjänster är något vi är enormt stolta över. Det är ett erkännande av vårt engagemang och vår inställning till projektet."

Avtalen har ingåtts med konsortiet Femern Link Contractors, FLC, och uppgår till en betydande summa i hundratals miljoner.

Ib Andresen Industri ska leverera det supportsystem som ingår i och utgör grundvalen för monteringen av armeringsjärnet i tunnellementen, som den kommande förbindelsen mellan Danmark och Tyskland kommer att bestå av.

"Ordern passar mycket bra med vår struktur, och vi får möjlighet att sätta hela vårt koncept i spel - inte bara bearbetning av själva stålet", förklarar Søren Eriksen, försäljningschef på Ib Andresen Industri:

"Vi har tillfört värde till projektet genom dialog om designoptimering och implementering, vår coil-koncept och vår produktionsuppställning. Här pratar vi om allt från spaltning av coils, plåtbearbetning, profilvalsning till svetsning."

"Sedan har vi logistiken och vår plats i förhållande till Rødby, som bara är några timmars bilfärd från Langeskov, och vi kan därför agera snabbt när behov uppstår."

"Och sist men inte minst har vi som företag också den ekonomiska styrkan att investera tillsammans med våra samarbetspartners. Vi investerar ett belopp i miljonklassen i vår svetsuppställning, så både kapacitet och förmåga ökar."

 

Investering i svetsuppställning

Investeringen i Ib Andresen Industris svetsuppställning innebär konkret att företaget förvärvar 3 nya svetsrobotar. Poul S. Thomsen, Head of Supply Chain & Customer Support, berättar om investeringen:

"Det är en enorm order där vi måste svetsa cirka 800 meter om dagen när det går som bäst. Vi insåg snabbt att vi inte kunde genomföra det i vår nuvarande uppställning."

"Därför investerar vi i 3 nya svetsrobotar, som alla är utrustade med den senaste programmeringsmjukvaran, vilket garanterar en hög grad av automation."

"Samtidigt måste vi anställa mer än 30 nya kollegor som ska säkerställa att vår kommande uppställning fungerar från dag ett - både dag, kväll och natt."

Bearbetning, svetsning och leverans kommer att äga rum under de kommande 4 åren.

För att förstå omfattningen bättre måste Ib Andresen Industri leverera 711 segment som tillsammans väger cirka 30 000 ton.

Det kommer att svetsas cirka 180 000 ramar för de 711 segmenten. De kommer att fördelas på 79 standardtunnellement.

Ett standardtunnellement är 217 meter långt, 42 meter brett, 10 meter högt och väger 73 500 ton.

Bild / Från vänster: Poul S. Thomsen (Head of Supply Chain & Customer Support), Søren Eriksen (Sales Manager) och Bjørn Thorsen (VD)