• MHI Vestas Offshore
    Wind

    MHI Vestas Offshore Wind

Världens kraftfullaste vindkraftverk byggs hos MHI Vestas Offshore Wind

Världens kraftfullaste vindkraftverk, V164 -8,0 MW, tillverkas av MHI Vestas Offshore Wind med drömmen om en grönare värld driven av förnybar energi.

 

V164 – 8,0 MW kan producera el till 9 000 bostäder och har världsrekordet i att producera mest el under ett dygn. Resultatet har uppnåtts genom en innovativ tillgång som är en naturlig del av MHI Vestas Offshore Winds DNA.

 

När ett så stort och kraftfullt vindkraftverk ska tillverkas ställer det mycket höga krav på underleverantörernas kreativitet, innovativa tänkande, logistiska förmåga samt höga servicenivå, där vi säkrar den bästa totalekonomin för hela projektet. I det avseendet har vi upprepade gånger bevisat att vi är det rätta valet.

 

De höga kraven på underleverantörerna är särskilt viktiga i den inledande prototypfasen samt vid serie 0 av en produktion av den kaliber som det här vindkraftverket är. Det sker löpande små justeringar och anpassningar som i slutändan ger det bästa resultatet – och världens kraftfullaste vindkraftverk.

 

En klok och flexibel stållösning

Vi har levererat skelettet till vindkraftverket Power Converter Model, en 12 meter hög stålkonstruktion som monteras 12 meter upp i det 100 meter höga vindkraftverkstornet.

 

I detta skelett installeras bland annat vindkraftverkets transformator. Den ser till att den el som vindkraftverket genererar transformeras till växelström, så att slutanvändarna kan använda den i bostaden eller på arbetsplatsen. Transformatorn väger upp till 25 ton.

 

Dessutom monteras elskåp, kablar, kylenheter med mera. När allt är monterat väger konstruktionen ca 60 ton. Vår stålkonstruktion utgör en inte oväsentlig del av detta.

 

Under produktionen av skelettet hade vi en ständig dialog med MHI Vestas Offshore Wind, där vi bidragit med vårt stora kunnande om lösningar och möjligheter i stål.

 

Det i kombination med vår kreativa inställning gör att vi snabbt kan implementera de ändringar som det medför i vår dokumentation och därefter få det i produktion.  Med vår organisation görs det i tid utan att vi behöver kompromissa med kvaliteten.

 

I vår stora, avancerade maskinpark bearbetar vi de stålprofiler som utgör stålkonstruktionen. Dessutom involverar vi vårt nätverk av underleverantörer för de mycket stränga krav som gäller svetsning och ytbehandling före leverans.

 

Med vårt logistikkoncept, som är skräddarsytt efter MHI Vestas Offshore Winds behov, säkerställer vi att de kan fokusera på det som de är bäst på – nämligen att skapa framtidens gröna energi.