"Investeringen i vårt nya stansningscenter är i linje med vår strategi att kontinuerligt optimera vår maskinpark för att öka vår produktivitet och stärka vår konkurrenskraft," börjar Thomas H. Agergaard, chef för Operations Steel Solutions:

 

"Samtidigt siktar vi på att stansningscentret ska vara mer energieffektivt. Även här är investeringen i linje med en av våra strategiska initiativ, nämligen vårt arbete med hållbarhet och minskning av våra CO2-utsläpp."

 

"Utöver det har bullerisoleringar köpts in för stansningscentret, vilket positivt påverkar bullernivån i produktionshallen där den nya maskinen är installerad. Vi är de första på Prima Power som också har en bullerisolering för vårt stapelsystem."

 

Normalt sett har endast arbetsbänken i stansningscentret en bullerisolering. De två bullerisoleringarna förbättrar arbetsmiljön betydligt.

"Summa summarum, maskinen passar perfekt in i vår produktionsmix. Det gynnar både nuvarande och nya kunder. Vi ser fram emot att ta den i drift i februari."

 

Högre drifttid och samtidigt mer energieffektivitet

"Det nya stansningscentret är finsktillverkat av Prima Power och kommer att vara en betydande förbättring jämfört med vår nuvarande stansningsuppsättning," säger Jan V. Aarosiin, teknisk supporter:

 

"Den nya maskinen inkluderar bord på båda sidor, vilket möjliggör kontinuerlig drift utan avbrott för att lasta nya arkstaplar eller ta bort färdiga delar."

 

Därför kan operatören förbereda nästa stapel medan maskinen fortsätter att producera. Detta resulterar i en betydande minskning av inställningstiden jämfört med det gamla stansningscentret.

 

Ytterligare förbättringar inkluderar en extra lucka i bordet som leder skrotgallret ner till saxar, som skär skrotgallret i små bitar och skjuter ut dem tillsammans med annat skrot.

 

"Maskinen behöver inte längre stanna medan skrotgallret tas bort. Det är också positivt med avseende på maskinens drifttid," förklarar Jan V. Aarosiin.

 

"Det nya stansningscentret använder en innovativ metod för stansningsprocessen genom att implementera en stansningsrörelse med en servomotor."

 

Den förenklade konstruktionen minskar möjligheten till fel och underhållskostnader. Dessutom samlas energin som används för att bromsa kolven in och återanvänds, vilket ytterligare förbättrar maskinens energieffektivitet.

 

30 verktygsstationer

Det gamla stansningscentret har 20 verktygsstationer. Detta antal har ökat med 50% i det nya, som har 30 stationer. Flera av dessa verktygsstationer är indexstationer, och tillsammans med funktionen för roterande ramhuvud, RRH, ökar tillgängligheten av roterande verktyg.

 

Detta kan också positivt påverka inställningstiden, eftersom fler stationer möjliggör att fler verktyg finns tillgängliga för flera produktioner samtidigt.

 

Dessutom kan verktygen från det gamla stansningscentret också användas i det nya stansningscentret.

 

Foto / Operatör Linton Sebastiampillai, Teknisk supporter Jan V. Aarosiin och Chef för Operations Steel Solutions Thomas H. Agergaard.