Ib Andresen Industri arbetar målmedvetet med hållbarhet och därför finns det en viss spänning att märka inför utsikten att behöva bearbeta det grönare stålet.

 

– Det är en milstolpe för oss. I drygt ett år har vi arbetat målmedvetet med att implementera hållbarhet som ett alternativ för våra kunder. Vi är i dialog med flera kunder, men det är första gången som en kund köper CO2-reducerat stål för bearbetning av oss", inleder Bjørn Thorsen, VD på Ib Andresen Industri, och reflekterar:

 

"Vi tittar på några marknadsförhållanden, där vi som leverantör måste ta itu med hur våra kunder kan få ett lägre CO2-avtryck, och det här fallet bekräftar att vi inte bara kan ta dialogen utan att vi också kan översätta den till grönare stålbaserade lösningar med lägre CO2-avtryck.”

 

En grönare premiumprodukt

Den svenska tillverkaren av stålprofiler för byggbranschen, Europrofil, som både är ett systerbolag till och kund till Ib Andresen Industri, är också ambitiösa när det gäller att arbeta med grönare lösningar.

 

"Vi producerar stålprofiler för en industri som har höga krav på hållbarhet. Köpet av BlueMint Pure (namnet på det grönare stålet) borde skicka en signal till marknaden att vi inte bara följer de uppställda kraven, utan faktiskt tar steget längre", inleder Ronnie Speychal, VD på EuroProfil:

 

"Förutom stålet har vi tillsammans med Ib Andresen Industri även tittat på transporten av de skärband som Ib Andresen Industri skär. Här har vi också minskat CO2-avtrycket.”

 

Transporten mellan de två företagen har tidigare utförts med lastbil, men den har nu delvis ersatts med elektriska tåg, vilket har minskat CO2-avtrycket för den aktuella transporten med 50 procent.

 

Tajmingen för de olika satsningarna är bra, eftersom myndigheterna i Sverige har höjt kraven på hållbarhet.

 

Europrofil har därför lanserat alla sina produkter på en digital plattform, Prodikt, som syftar till att standardisera sättet på vilket byggbranschen beräknar hållbarhetsgraden i en byggnad, och därmed ge byggare en mer jämförbar utgångspunkt när de ska bedöma hur grön en produkt faktiskt är.

 

Foto / Stålet på bilden är inte det stål som nämns i artikeln.