Liksom föregående år har vi sammanställt våra koldioxidutsläpp för det gångna året.

 

Under 2023 lyckades vi minska vårt CO2-avtryck av vår energiförbrukning med 25% jämfört med 2022, vilket innebär en total minskning på 46% sedan 2018.

 

Denna positiva utveckling beror delvis på övergången till LED-belysning i 11 hallar och installationen av fyra värmepumpar, som ett steg bort från gaspannor.

 

Övergången till LED-belysning har varit en gradvis process som pågått under flera år och har lett till en minskning av vår elförbrukning med 10% sedan 2018.

 

Införandet av värmepumpar har på samma sätt halverat vår förbrukning av naturgas sedan 2018. Fram till nu har Ib Andresen Industri installerat 17 värmepumpar.

 

Fortsatta ansträngningar: 14 ytterligare värmepumpar

Vi planerar att installera ytterligare 14 värmepumpar under året, vilket vi förväntar oss ska leda till ytterligare minskningar av våra CO2-utsläpp i vår nästa uppdatering.

 

Det är värt att notera att under detta år kom en stor del av vår minskning av CO2-utsläpp från en ökad tillförsel av grön el från våra energileverantörer.

 

Foto: Kasper D. Rasmussen, chef för energi och miljö