Denna försäljning markerar en ny era för båda företagen, som delar en stolt tradition som oberoende, familjeägda företag med en lång historia av att tillhandahålla stållösningar till industriella köpare.

 

Wegener, känt för sin omfattande expertis och engagemang för högkvalitativa stållösningar, kommer att ta över rodret för en grupp som presterar starkt i Nordeuropa. Detta strategiska köp säkerställer även att IAI:s stålservicecenter fortsätter att fungera som en oberoende enhet, som betjänar stålfabriker, stålgrossister och stora industriella kunder utan påverkan av fabrikernas egna intressen.

 

Grundat 1967 av Ib Andresen, har IAI varit under familjeledning och ägande fram till denna betydande övergång. Före försäljningen ägdes IAI gemensamt av Erik och Tom Andresen. Gruppen, som årligen bearbetar cirka 500 000 ton stål, är en ledande leverantör i Europa av tjänster för stålservicecenter, valsade stålprofiler och plåtbearbetning främst från coils.

 

I processen att hitta rätt köpare lade familjen Andresen stor vikt vid att överlämna IAI till ett företag som inte bara är välrespekterat och familjedrivet, utan som också kan fortsätta och förbättra IAI:s framstående marknadsposition. Vi välkomnar varmt Frank Wegener och hans team och ser fram emot att Wegener GmbH fortsätter att utveckla och expandera verksamheten till förmån för anställda, kunder och leverantörer.

 

Som en del av denna övergång vill vi även framföra ett särskilt tack till alla våra anställda för deras enorma insats och dedikation genom åren. Det är tack vare er som IAI har kunnat leverera produkter och lösningar av högsta kvalitet och uppnå en så framträdande plats på marknaden. Ert engagemang och yrkesstolthet har varit grunden för vår framgång, och vi ser fram emot att gruppen fortsätter denna resa under de nya ägarna, som kommer att bygga vidare på det arv och de värden vi tillsammans har skapat.

 

Transaktionen förväntas vara slutförd inom 3 månader.