Vi tar våra
sociala ansvar
på allvar

Se hur i våra CSR-rapporter

Syftet med vårt CSR-arbete

 

Syftet med vårt CSR-arbete är att omsätta våra värderingar och etiska regler till konkreta handlingar, så att vi kan fortsätta leva upp till vårt ansvar:

 

  • som underleverantör, där vi är en central del av en näringskedja och därför känner ett särskilt ansvar när det gäller de produkter och tjänster som vi levererar, och för att leva upp till det förtroende som våra samarbetspartners har för oss.

  • som arbetsplats, där vi känner ett ansvar för att upprätthålla en trygg arbetsplats med en fysiskt och psykiskt bra arbetsmiljö, där en hög informationsnivå och ständig utveckling och utbildning skapar arbetsglädje och engagemang.

  • som en del av samhället, där vi känner ansvar för att minska företagets miljöpåverkan av hänsyn till den omgivande naturen, precis som vi vill ta ett socialt medansvar i vårt lokalsamhälle.

Värderingar

Förtroende
och respekt

Innovation
och utveckling

Engagemang
och ansvar

Tillväxt
och lönsamhet