VD Bjørn Thorsen kommenterar räkenskapsåret:

 

"Med en omsättning på 1 828 miljoner DKK har vi hållit omsättningsnivån från rekordåret 2021/22. Förväntningarna var annars att omsättningen skulle minska. Resultatet har dock minskat från 150 miljoner DKK till 97 miljoner DKK. Våra förväntningar har här infriats. Även om resultatet har sjunkit, är det historiskt sett det näst bästa vi har uppnått."

 

"Förutom bokslutet ser vi tillbaka på ett år av framsteg i implementeringen av vårt nya affärssystem, som dock påverkades av den då höga aktiviteten på våra marknader. Vår förväntning om att driftsätta det nya affärssystemet har därför flyttats från detta kalenderår till våren 2024, med undantag för vissa områden som kommer att tas i drift redan innan årets slut."

 

"Samtidigt har vi under innevarande kalenderår avslutat våra investeringar i vår nyetablerade svetsavdelning. Det är ett kompetenslyft som har haft en positiv effekt på vår verksamhet."

 

Ib Andresen Industri A/S har även i år kunnat belöna sina anställda med en bonus motsvarande en och en halv månadslön på grund av årsbokslutet.

 

Inflation och räntehöjningar skapar osäkerhet

Bjørn Thorsen uttrycker sina förväntningar för det kommande verksamhetsåret:

 

"Vid samma tid förra året fruktade vi en eventuell lågkonjunktur som dock inte inträffade. Inflationspressen har sedan dess minskat, men den ligger fortfarande över EU:s mål på 2 procent, och ECB höjde räntan så sent som den 20 september."

 

"Att inflationen förblir hög trots räntehöjningar skapar osäkerhet kring den framtida räntenivån, men med spridningen i koncernens kundportfölj räknar vi med att kunna mildra, om inte undvika, effekterna av penningpolitiken. Initiativ under detta verksamhetsår kan påverkas eftersom vi redan ser en minskad orderingång på de flesta av våra marknader."

 

Bild: En svetsrobot i en av Ib Andresen Industris nya svetsceller.