VD Bjørn Thorsen kommenterar det senaste räkenskapsåret:

"Under det senaste räkenskapsåret har vi upplevt en hög tillväxt inom koncernens verksamheter. Det har skett inom alla våra segment. Den ökade aktiviteten har lett till att vi idag kan presentera en historiskt bra räkenskap med en omsättning som har ökat med 545 miljoner kronor [jämfört med räkenskapsåret 2020/21] till 1 826 miljoner kronor med en vinst på 150 miljoner kronor före skatt. Räkenskapet är med andra ord tillfredsställande."

"Förutom det goda räkenskapet kan vi också se tillbaka på ett år där det har varit en positiv framsteg i den pågående implementeringen av vårt nya ERP-system. Ett system som vi förväntar oss att ta i bruk slutgiltigt under kalenderåret 2023."

 

Målen

"Målet att senast 2022 kunna erbjuda våra kunder hållbara alternativ till deras nuvarande lösningar har uppnåtts. Redan vid slutet av 2021 hade vi de första diskussionerna, och det kulminerade precis innan vi gick på sommarsemester, där vi fick den första beställningen på grönare stål."

Som ett resultat av det goda årsräkenskapet har Ib Andresen Industri A/S kunnat belöna sina medarbetare med en bonus motsvarande en och en halv månadslön.

 

Inflation, räntehöjningar och osäkerhet

När det gäller förväntningarna på det pågående räkenskapsåret säger Bjørn Thorsen:

"Den höga inflationen, centralbankernas räntehöjningar, kriget i Ukraina och en möjlig recession skapar osäkerhet, men med mångfalden i koncernens kundportfölj förväntar vi oss kunna mildra effekten av en eventuell recession."