• Vi vill vara norra Europas föredragna leverantör av värdeskapande stållösningar.

Stål är jordens vanligaste metall

Och det har bidragit till att forma vårt moderna samhälle.

Det är en del av infrastrukturen som binder samman våra städer, det ingår i de byggnader vi reser till och bor i och det är avgörande för den innovation som kommer att prägla vår framtid.Företag förlitar sig på stål för att designa hållbara lösningar för idag och imorgon. 

Men de måste navigera i en värld där livscykeln för deras produkter är betydligt kortare och komplexiteten betydligt större.

Detta innebär att design, produktion och montering av alla produktens delar blir en allt mer krävande uppgift.

Därför behöver många företag en partner med rätt kompetens och rätt sakkunskap för att stödja dem där det behövs i deras värdekedja.

Leverantör av stålbaserade lösningar

Som leverantör av stålbaserade lösningar är vårt uppdrag att hjälpa företag att gå från idé till verklighet, och vi förstår vilket ansvar som detta medför.

För vi vet hur mycket av en lösnings resultat som redan avgörs i designfasen och vi förstår hur kvalificerade produkter och processförbättringar ger varaktiga fördelar.

De bästa idéerna är nämligen de som håller, och för att göra det måste de skapas på en stark grund.

Därför har vi koll på detaljerna och följer noggrant det stora sammanhang som våra kunder ingår i. 

Vår ambition är att hjälpa våra kunder att minska komplexiteten och öka flexibiliteten, var det än behövs i deras värdekedja.

Det är därför vi designar, bearbetar och formger stål, och levererar slutprodukten när och var den än behövs.

Våra kunder kommer alltid att kunna dra fördel av vår sakkunskap och stora koordinationsförmåga, oavsett om de behöver hjälp under hela processen eller endast en del av den.

Med vår tillgång är resultaten märkbara: Kortare time-to-market – genomfört på det effektivaste sättet.

För många utgör stål bara en del av en produkt, men för oss är det hela vår värld och allt vi gör.