• Vårt bidrag till
    hållbarhet

 

Vi har en stark ambition att främja den gröna omställningen inom stålindustrin. Vårt mål är att reducera våra CO2-utsläpp med hela 95 % fram till slutet av 2030, vilket överstiger det nationella målet på 70 % för samma år.

Målet är en minskning med 95 %

En grönare värdekedja

Samtidigt strävar vi efter att hjälpa våra kunder att göra sin värdekedja för ståldelar mer miljövänlig.

 

Vårt mål är att erbjuda våra kunder två alternativ: det traditionella och ett grönare alternativ.

 

Om du vill ta del av våra erbjudanden och lära dig mer om dem, är du välkommen att kontakta oss idag.

Skriv dig op her, hvis du ønsker mere information om vores services og bæredygtige initiativer.

Globala mål för hållbar utveckling

Bæredygtig
energi

Industri, innovation
og infrastruktur

Bæredygtige byer
og lokalsamfund

Ansvarligt forbrug
og produktion

FN har definierat 17 globala mål, samt 169 delmål, för hållbar utveckling. De privata företagens bidrag är viktigt, eftersom det är en uppgift som vi måste ta oss an tillsammans.

 

 

Læs mere om vores ydelser inden for forarbejdning af stål

Nedenfor har vi samlet et overblik over, hvilke typer af ydelser vi tilbyder i vores store avancerede maskinpark.

Stålservicecenter

Rullfomrning

Plåtbearbetning

Svetsning