• Vårt bidrag till
    hållbarhet

 

Vi har en stark ambition att främja den gröna omställningen inom stålindustrin. Vårt mål är att reducera våra CO2-utsläpp med hela 95 % fram till slutet av 2030, vilket överstiger det nationella målet på 70 % för samma år.

Målet är en minskning med 95 %

En grönare värdekedja

Samtidigt strävar vi efter att hjälpa våra kunder att göra sin värdekedja för ståldelar mer miljövänlig.

 

Vårt mål är att erbjuda våra kunder två alternativ: det traditionella och ett grönare alternativ.

 

Om du vill ta del av våra erbjudanden och lära dig mer om dem, är du välkommen att kontakta oss idag.

Globala mål för hållbar utveckling

HÅLLBAR
ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR KONSUMTION
OCH PRODUKTION

 

FN har definierat 17 globala mål, samt 169 delmål, för hållbar utveckling. De privata företagens bidrag är viktigt, eftersom det är en uppgift som vi måste ta oss an tillsammans.

 

Nedan kan du läsa vilka specifika initiativ vi arbetar med och hur vi arbetar med dem.

 

(7.2) Öka andelen förnybar energi i världen

Fram till 2030 måste andelen förnybar energi i den globala energimixen öka betydligt.

 

Vi undersöker möjligheten att ingå ett Power Purchase Agreement (PPA) för att bygga en solcellspark och därigenom göra all vår el hållbar. Elen utgjorde 70 % av vår energiförbrukning i januari 2022.

 

Dessutom tillhandahåller vi tjänster till både vind- och solindustrin, vilket aktivt bidrar till att öka användningen av förnybar energi.

 

(9.4) Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet

Senast 2030 måste infrastrukturen uppgraderas och industrier omvandlas för att bli hållbara genom effektivare resursanvändning och ökad användning av ren och miljövänlig teknik och industriella processer. Alla länder måste agera utifrån sina kapaciteter.

 

Vi har redan påbörjat arbetet med att ersätta gasolpannor med mer miljövänliga värmepumpar. Fem av våra hallar har redan fått värmepumpar, vilket har minskat vårt CO2-avtryck med över 200 000 kg CO2.

 

När det kommer till infrastruktur samarbetar vi med Per Aarsleff A/S i samband med elektrifieringen av det danska järnvägsnätet. Dessutom planerar vi att installera laddstationer för elbilar.

 

(11.6) Minska städers miljöpåverkan

Fram till 2030 måste den negativa miljöpåverkan per invånare minska, särskilt när det gäller luftkvalitet och hantering av hushålls- och annat avfall.

 

Vi har redan bytt ut vår interna flotta av rullande materiel från främst diesel- och gasdrivna lastbilar till eldrivna fordon. För det som inte kan ersättas med elfordon använder vi GTL Fuel.

 

Elfordonen har minskat CO2- och partikelutsläppen med 100 %, medan GTL Fuel har minskat partikelutsläppen med 38 % för de fordon som fortfarande använder det.

 

(12.5) Minska mängden avfall markant

Fram till 2030 måste genereringen av avfall minska avsevärt genom förebyggande åtgärder, minskning, återvinning och återanvändning.

 

Vår FoU-avdelning fokuserar bland annat på hur vi, i samarbete med våra kunder, kan optimera användningen av stål genom att minska mängden stål som används utan att kompromissa med kvaliteten.

 

Självklart ser vi till att vårt skrot sorteras och återvinns till nytt stål.

 

(12.6) Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning:

Företag, särskilt stora och internationella företag, måste uppmuntras att använda hållbara metoder och integrera hållbarhetsinformation i sina rapporteringscykler.

 

Vi strävar efter att belysa våra kunders CO2-avtryck i den del av deras värdekedja där vi verkar, nämligen inom stålindustrin. Men vi strävar även efter att erbjuda våra kunder grönare alternativ.

 

Dessutom planerar vi att införa ett CO2-konto.

Ta del av mer information om våra stålbearbetningstjänster nedan.

Här har vi samlat en översikt över de olika tjänster som vi tillhandahåller med hjälp av vår omfattande och moderna maskinpark.

 

Stålservicecenter

Rullfomrning

Plåtbearbetning

Svetsning