• ACO

    ACO

Samarbete som får vatten att försvinna, gör stållösningar smartare och sätter dialogen i centrum

 

ACO-koncernen är världsledande inom linjeavvattningssystem och står för en helhetsorienterad tillgång till professionell dränering, ekonomisk rensning och kontrollerad dränering samt återanvändning av vatten. Deras produkter omfattar bl.a. linjeavvattning och avlopp, olje- och fettavskiljare, bakvattenventiler och pumpar samt vattentäta källarfönster och ljusbrunnar.

 

Den största delen av ACO:s linjeavvattning görs i polymerbetong och kompletteras med dräneringsgaller i bl.a. stål. Gallren installeras efter varandra och därmed kompletterar de rännorna som ett dräneringssystem.

 

Till linjeavvattningen tillverkar vi stålprofiler. Det är stålgallren som läggs på rännorna och skenprofiler som ACO gjuter in i rännorna. Dessa stålprofiler förstärker effekten av den redan starka polymerbetongen.

 

Utmaningen är att hela tiden göra stålprofilerna intelligentare i funktionalitet och design samt att visuellt göra dem mer tilltalande.

 
Hur blir stålprofiler intelligentare?

ACO och Ib Andresen Industri arbetar nära tillsammans för att ständigt optimera profilerna och därigenom uppnå ett bättre utnyttjande av det använda stålet. Senast har vi tillsammans optimerat skenprofilen.

 

Vi har optimerat profilen i alla avseenden samtidigt som vi har minskat mängden stål – utan att försämra styrkan.

 

Detta resultat hade endast kunnat uppnås genom ett nära samarbete och med det kunnande som vi gemensamt besitter.