• Laserskärning
    upp till 30 mm
    tjocklek

Varför välja laserskärning hos Ib Andresen Industri:

  • XL stålämnen: Skärborden på våra laserskärmaskiner definierar hur stora stålämnena kan vara. På Ib Andresen Industri har vi skärbord med en längd på upp till 12 000 mm och en bredd på 2 500 mm.

  • 15 kW laser: Vi har sju maskiner för laserskärning (både fiber- och CO2-lasrar), varav den senaste har en prestanda på 15 kW. Läs mer om den investeringen här.

  • Intelligent kapsling: Våra programmerare använder intelligent kapslingsprogramvara i kombination med sin expertis, vilket säkerställer optimal användning av stålplåtarna vid laserskärning.

  • Coilkoncept: Den potentiella storleken på laserskurna stålämnen är inte bara beroende av storleken på lasermaskinernas skärbord, utan också av möjligheten att använda stålplåtar som är större än standardmåtten. Med ett integrerat stålservicecenter kan vi skära plåtar i storlekar som utnyttjar potentialen hos vårt stora skärbord.

  • Bred kapacitet: Vi kan laserskära material med en tjocklek på upp till 30 mm, och med hjälp av vårt stora skärbord kan vi producera stora och starka stålämnen.

Förutom de fem markerade skälen till att välja oss som din leverantör av laserskurna metallämnen, finns det även allmänna fördelar med laserskärning, såsom noggrannhet, högt materialutnyttjande, automatisering, rena snitt och avsaknad av kontakt mellan laserhuvudet och stålplåtarna, vilket minskar risken för skador på stålämnena.

 

Vår förmåga inom laserskärning:

Materialtjocklek: 

Alm. stål: 

Rostfritt stål: 

Aluminium: 

 

 upp till  30 mm

 upp till  25 mm

 upp till  20 mm

Längd: 

 upp till  12.000 mm

Bredd: 

 upp till ​ 2.500 mm

 

Laserskärning - en del av en större helhet

Förutom laserskärning omfattar vårt koncept även specialiserad rådgivning, ett oberoende stålservicecenter med skär- och klippanläggningar, en komplett lösning inom plåtbearbetning och profilvalsning, samt pålitlig logistik och leverans. Det inkluderar även en grönare värdekedja, dedikerad projektledning, kundcenter och skräddarsydd kvalitetssäkring. Läs mer om vårt koncept här.

 

Vill du ha hjälp med laserskärning? Kontakta oss gärna...

Vad är laserskärning?

Det är ett sätt att bearbeta stålplåtar med laser så att de får den form och design som önskas enligt den konstruktion som stålet i slutändan ska ingå i.

 

Våra maskiner för laserskärning kan bland annat hantera vanliga stålplåtar, aluminium och rostfritt stål.

 

Storleken på de plattor en maskin kan hantera beror på storleken på skärbordet som maskinen har. Vårt största skärbord är 2,5 x 12 meter.

 

För att generera laserstrålen används olika tekniker, såsom fiberlaser och CO2-laser. Ett munstycke säkerställer att laserstrålen är exakt och inom toleranser.

 

Lite om laserskärningens historia:

Laserskärning demonstrerades först på 1960-talet med en CO2-laser som användes för att skära metaller.

 

På 1980-talet introducerades CNC-styrda laserskärmaskiner, vilket möjliggjorde automatisering av processen och ökad precision.

 

På 1990-talet introducerades fiberlaserteknik, vilket gjorde att material kunde skäras med högre hastighet och kvalitet.

 

Idag är laserskärning en vanlig teknik inom många branscher, såsom fordon, medicinteknik, elektronik och flyg. Den används för att skära och forma en mängd olika material, såsom metall, plast, trä och glas. På Ib Andresen Industri använder vi laserskärning uteslutande för stål och metall.

 

Med den tekniska utvecklingen har lasrar blivit mer precisa, snabba och energieffektiva.

 

Ta del av mer information om våra stålbearbetningstjänster nedan.

Här har vi samlat en översikt över de olika tjänster som vi tillhandahåller med hjälp av vår omfattande och moderna maskinpark.

 

Stålservicecenter

Rullfomrning

Plåtbearbetning

Svetsning