Tidsfrist for fakturaer

Kære leverandør

 

Af hensyn til vores interne regnskabsrapportering har vi behov for at vores leverandørfakturaer registreres
hurtigst muligt.

 

Fra den 1/10-2018 skal alle fakturaer være os i hænde senest 2 dage efter udstedelse og ved månedsskifte senest den første arbejdsdag i efterfølgende måned.

 

Eksempel: Faktura dateret 31.10.2018 skal være os i hænde senest den 01.11.2018.

 

Fakturaer modtaget efter fristen vil blive fremdateret til modtagelsesdatoen. Dette kan også få betydning for betalingsterminen.

 

Alle fakturaer/kontoudtog fremsendes som PDF-fil til mail: invoices@iai.dk
Fakturaer skal opfylde følgende betingelser:

 

  • Rekvisitionsnr./rekvirentens navn (er dette ikke påført, forbeholder vi os ret til at returnere fakturaen)

  • Kun én faktura inkl. evt. bilag pr. PDF

 

Er der spørgsmål i forbindelse med ovenstående er I velkomne til at kontakte:

Hanne D. Eggertsen, mail: hde@iai.dk

 

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.

 

Med venlig hilsen

Ib Andresen Industri A/S

Økonomiafdelingen