Allmänna försäljnings- och leveransvillkor

 

 

 

Ib Andresen Industri A/S

Industrivej 12-20

DK-5550 Langeskov

Tel. +45 63 38 22 22

Fax +45 63 38 20 00

 

 

 

E-mail: iai@iai.dk 

A/S-Reg.nr. 48245

CVR-nr. DK35745114

Danske Bank 3574 4700172163