Med investeringen ser leverantören av stålbaserade lösningar på Fyn en möjlighet att öppna dörren ytterligare till de marknader som efterfrågar bearbetning av stora stålplåtar på upp till 14 meter.

”Vi blir mer attraktiva för offshore- och transportbranschen. Det är där vi möter efterfrågan på det man kan kalla XXL-plåtstorlekar”, säger Sales Manager Søren Eriksen.

Ib Andresen Industri har redan idag en fot hos flera stora aktörer i de två branscherna, men som Søren förklarar det: 

”Uppgraderingarna gör att vi kan erbjuda ännu ett lager av automatiserad bearbetning. Något som i slutänden gör våra kunder ännu mer konkurrenskraftiga på deras marknader. Det innebär att vi kan vara med i spelet på uppgifter som vi inte tidigare kunde.”

 

Flera processer – en arbetsordning

”Kombinationslinjen är en bearbetningslinje som kan kombinera flera processer i en arbetsordning”, berättar projektsamordnaren Morten Jensen. De processer det handlar om är borrning, stansning, gängskärning och plasmaskärning. 

Förutom att linjen kombinerar flera processer handlar det också om en högprecisionslinje som kan placera borrade och stansade hål med en avvikelse på +/- 0,5 mm över 14 meter. 

Detta kan göras eftersom maskinen alltid räknar om och anpassar sitt maskinprogram till plåtens temperatur, som den mäter innan den sätter igång att producera plåten.  

”Kombinationslinjen är i sin helhet 80 meter lång, men det är inte alla ämnen som ska igenom alla dess processer, så några ämnen kan redan tas bort efter halva vägen. Det kunde man till exempel inte förut. Det ökar flexibiliteten.”

Dessutom står verksamhetens stora och kraftiga kantpressar, vars kapacitet uppgår till 14,4 meter, i samma och angränsande produktionshallar, vilket innebär att de stora plåtar som kommer igenom kombinationslinjen snabbt kan skickas vidare till nästa bearbetningsfas.

Morten Jensen förklarar också att programvaran också har fått sig ett lyft, så att operatörerna enklare och snabbare kan sätta igång nya order på linjen.