Det är mycket att göra hos Ib Andresen Industri: ”Vi är väletablerade inom våra branscher och marknader, och vi märker tydligt att aktiviteten är hög. Om vi ska växa tillsammans med våra kunder – och det ska vi – måste vi öka vår kapacitet. Det gör vi med bl.a. den här investeringen”, inleder Carsten Damsgaard, Sales Manager.

 

Det är med andra ord fokus på att rusta sig för framtiden: ”Tittar vi i kristallkulan så kräver marknaden ständigt högre omställningsberedskap och flexibilitet, vilket investeringen bidrar till, så att vi kan fortsätta att erbjuda helhetslösningar i våra värdebaserade lösningar.”

 

De värdebaserade lösningarna inkluderar bl.a. produktutveckling och logistik som ett komplement till kärnverksamheten, som fortfarande är bearbetning och formgivning av stål och metall.

 

Flexibilitet och större profiler

Den nya profilvalslinjen är i princip en exakt kopia av den senaste linjen, som man investerade i 2016, men med den senaste tekniken. Och det är ett mycket medvetet val.

 

”Nyinvesteringen kompletterar vår befintliga maskinpark vid bearbetningen av profiler av det större slaget när det gäller profiltvärsnitt och materialtjocklek. Det är bl.a. i de närmaste årens stora anläggningsprojekt som de större profilerna oftare kommer till användning.

 

Som leverantör är flexibilitet ett av våra viktigaste redskap för att vi ska lyckas vara konkurrenskraftiga. Därför har vi beställt en anläggning av samma fabrikat som tidigare, så att vi säkerställer full flexibilitet mellan våra linjer vad gäller verktygsuppsättning, programmering och hantering generellt”, förklarar Morten Rasmussen, Production Manager. 

 

Toppmodern anläggning

Den totala produktionslinjen på sammanlagt 75 meter består av en bandanläggning med dubbel rullupprullare, riktverk med 21 riktvalsar och helautomatisk bandsammansvetsning som levereras av tyska Lorenz. Det är från bandanläggningen som spaltade band (som omformas till profiler) sätts på maskinlinjen och görs redo för den fortsatta processen på linjen.

 

Haulick+Roos står för den 200 ton tunga excenterpressen som med sitt 2 000 mm breda verktygsbord kan hantera avancerade och komplexa snittverktyg som utför en given hålbild i det platta bandet innan de valsas i profilvalslinjen som levereras av Dreistern. Valslinjen består av 30 flexibla valsstationer som ställs in och förbereds på en extern station i produktionen. 

 

Så här säger Morten Rasmussen: ”Vi håller för närvarande på att skriva ett avtal på en robotcell för hantering av de färdiga profilerna, där vi för samtal med flera leverantörer. När allt är klart har vi ännu en toppmodern profilvalslinje till förfogande.”

 

Förutom den 75 m långa profilvalslinjen, som levereras våren 2019, får Ib Andresen Industri i mitten av september 2018 leverans på en ny dubbelsidig Lorenz-bandanläggning till en av de befintliga linjerna. Den nya bandanläggningen har 2,5 gånger så stor kapacitet som de nuvarande, vilket resulterar i en markant högre driftstid på linjen – till fördel för både kapacitet och leveranstid.