”Med S700-tillägget till vår EN 1090-certifiering kan vi nu erbjuda svetsning i höghållfast stål in-house, och det ger en rad fördelar”, förklarar Lars Bohnsen och fortsätter:

”Det förkortar produktionscykeln och ökar flexibiliteten. Specifikt har vi en kund som tidigare själv svetsade ihop stålprofilerna som vi levererade innan de kunde skicka dem vidare till sin monteringsavdelning. Idag skickar vi delarna hopsvetsade och de sparar på det sättet in en intern svetsprocess.” 

Ib Andresen Industri kommer också att använda S700-svetsar i andra kundrelationer, där de tidigare outsourcades till underleverantörer. På samma sätt kommer nya kunder också att kunna dra nytta av det om behovet skulle uppstå.

 

Svetsning är en prioritet

Enligt Quality Manager Peter Sylow Madsen är organisationen väl rustad för att utföra svetsning i höghållfast stål: ”Uppgraderingen av EN 1090-certifieringen är egentligen bara ett uttryck för ett behov på marknaden, där vi tillsammans med vår svetsorganisation som består av IWE- och IWS-kompetens och NDT nivå 3-organisation, anpassar och utvecklar våra svetssystem och vår svetskompetens.”

”De senaste årens insatser är i linje med vår svetsstrategi och ett allmänt uttryck för att svetsning är en prioritet hos oss.”

Förutom EN1090-2 exc. 3 har Ib Andresen Industri också ISO 3834-2.

 

Digital tvilling

Tidigare var det tidskrävande att produktionssätta nya svetsämnen. Nya fixturer skulle utvecklas, testas, anpassas och testas igen tills fixturen var klar.

”Tidigare kunde det lätt ta nästan en hel arbetsvecka att konstruera en genomförbar fixtur för nya komplicerade svetsämnen”, säger Teddy Neuhaus, svetskoordinator på Ib Andresen Industri. Projektledare Morten Jensen kompletterar:

”Men idag kan vi använda programvara, så fixturen kan testas digitalt redan när vi har en ritning klar på fixturen. Det sparar en hel del tid för oss, samtidigt som produktionsstopp i samband med idrifttagning försvinner.”

Programvarutypen kallas digital tvilling av det enkla skälet att programvaran simulerar test som om det var i verkligheten. 

Ib Andresen Industri är alltså väl rustade för framtidens svetsuppgifter, där samspelet mellan de digitala möjligheterna, certifieringen och kompetensen sker på ett optimalt sätt.