”Det är fullt ös i solcellsbranschen. Det kan vi både se på de ordrar som våra kunder lägger och märka på det tryck vi upplevde på årets Intersolar-mässa i München. Det är bara positivt och bekräftar än en gång att vi är den leverantör av stållösningar som solcellsbranschen helst vänder sig till”, berättar en nöjd Carsten Damsgaard, Sales Manager hos Ib Andresen Industri.

 

Ordrarna ska levereras till projekt i Danmark, Ukraina, Albanien, Polen, Holland och Portugal, vilket ställer stora krav på logistiken eftersom projekten levereras i just den takt som byggplatsen använder profilerna. Och just denna logistikvariant, som också inkluderar styrning av underleverantörer på väg till byggplatsen, är en av orsakerna till Ib Andresen Industris stora närvaro i solcellsbranschen.

 

Ombyggd profilvalslinje

Det är inte bara inom försäljningen som Ib Andresen Industri haft fokus på solcellsbranschen utan även i produktionen. Så här säger Morten Rasmussen, Production Manager hos Ib Andresen Industri:

 

”Vi har byggt om en befintlig profilvalslinje till att hantera profiler på upp till 13 meters längd till solcellsbranschen, så nu kan vi producera solcellsprofiler på sju profilvalslinjer i Langeskov och en i Fredericia samtidigt. Det har ökat vår kapacitet för solcellsprofiler och därmed gjort det möjligt för oss att ännu bättre uppfylla branschens förväntningar på korta leveranstider och stor volym.”

 

Från smart teori till praktik

Samtidigt med linjeombyggnaden har Ib Andresen Industris profilvalsavdelning också arbetat målinriktat med att stabilisera inkörningen av nya profiler. Som en tydlig del av strategin uppsöker Ib Andresen Industri komplicerade profiler, vilket ställer stora krav på uppställningarna på profilvalslinjerna.

 

Därför bjöd Ib Andresen Industri under hösten in två civilingenjörsstudenter i Operations Management från Syddansk Universitet att skriva sitt examensarbete här. Ett examensarbete med fokus på variation i uppställningarna där en amerikansk teori som kallas Shainin användes. Studenternas examensarbete blev så bra att en av dem fick jobb och nu är anställd som trainee, där den första uppgiften är att få teorin från examensarbetet att fungera i praktiken.

 

Traineen Jakob R. Walther berättar: ”Under hösten kartlade vi vilka variationer det finns i uppställningarna och förstod snabbt att måttosäkerheten i uppställningarna bidrar till de variationer som ibland ger oss problem. Med denna teoretiska kunskap kunde vi nu tillsammans med medarbetarna vid maskinen dokumentera variationen via data och inte magkänsla.”

 

Som en del av projektet provar Ib Andresen Industri just nu också att 3D-lasermäta uppställningarna innan de lämnas till produktion, för att på det sättet kvalitetssäkra uppställningen, och efter produktionen 3D-lasermäts den igen för att man ska kunna analysera de ändringar och justeringar som sker under produktionen.

 

”De preliminära resultaten av 3D-lasermätningarna visar att potentialen är stor och därför arbetar man nu med hur detta kan spridas till andra ställen i produktionen och förberedelser av uppställningar externt”, avslutar Morten Rasmussen, Production Manager.