”Vi ville minska leveranstiden på paket med stålplåtar som levereras på standardpallar. Idén var att kunna leverera paketen lika snabbt som vi levererar plåtar på reglar eller klossar, och det lyckades i och med den här investeringen”, berättar Ole Jensen, Key Account Manager på Ib Andresen Industris Stålservicecenter. Sedan tillägger han:

 

”Investeringen tar därför bort den flaskhals som uppstod i vår tidigare lösning. Det innebär att våra kunder inte längre behöver tänka på vilken leveransform som är snabbast. Kunderna får också en mer enhetlig upplevelse.”

 

Det är bara för specialanpassade pallar som kunden fortfarande måste förvänta sig en lite längre leveranstid. Förpackningen på reglar och klossar är automatiserad sedan flera år.

 

En hel vecka

Jesper Buhl, ingenjör på den produktionstekniska avdelningen, har varit med i hela robotprojektet från idé till driftsättning. Han är är nöjd med den nya investeringen. ”Palleteringsroboten har kortat ner leveranstiden med en hel vecka. De manuella processerna efter att plåtarna klipptes är nu automatiserade och integrerade i själva klipplinjen. Det är bra för både kunder och den ergonomiska arbetsmiljön”, säger han, och fortsätter:

 

”Tidigare togs paketen bort från linjen och placerades på lager för att invänta den manuella palleteringsprocessen, en flaskhals som ofta innebar en veckas längre leveranstid. Nu tillförs standardpallar till emballeringsprocessen med hjälp av en robot och monteras på paketen med plåtar, samtidigt som de befinner sig på klipplinjens rullband.”

 

Mer automatisering

Samtidigt med palleteringsroboten installerades även en automatiserad kantmontering på stålservicecentret i Vejle. Precis som palleteringen var kantmonteringen tidigare en extra process.

 

Hela projektet genomfördes med ett stort engagemang från personalen, bland annat Smajo, en av operatörerna på linjen, som är glad för robotcellen och den ökade automatiseringen.

 

Under de 10 månader som robotcellen har varit i drift har den hanterat 7 000 pallar, och med tanke på att runt 85 procent av alla pallastningar sker med standardpallar kommer det vara en mycket hög volym av pallhantering även i framtiden.

 

Investeringen ligger i linje med strategin om mer automatisering och bättre arbetsmiljö på Ib Andresen Industri.