”Vi har ett gott rykte i Storbritannien, där särskilt kvaliteten på vårt arbete är eftertraktad. Faktiskt så pass eftertraktad att flera av våra kunder vill utöka samarbetet med oss”, inleder säljchefen Lars Bohnsen.


Stora kunder som NiftyLift och den engelska avdelningen av ACO har båda skruvat upp ordervolymen och det är inte bara på grund av kvaliteten, förklarar Lars Bohnsen: 


”Vi skräddarsyr lösningar till våra kunder där vi tar hänsyn till hela värdekedjan. Och det extra ansvar vi tar förenklar ju i slutändan våra kunders arbete”.


Erkännande

Det goda ryktet medverkar också till att Ib Andresen Industri blir kontaktade för förfrågningar. ”Vi har till exempel fått en förfrågan om en order på ett tvåsiffrigt miljonbelopp. Om vi får ordern får tiden utvisa, men det är positivt att ett stort engelskt företag tar kontakt med oss. Det innebär att vårt namn cirkulerar bland stålförbrukande verksamheter i Storbritannien”. 


Men man anar att Lars Bohnsen är ännu stoltare över att en gammal kund har rekommenderat Ib Andresen Industri till en stor tysk producent av tipptrailers. ”Boweld är en kund vi har haft i många år. För några år sedan blev de uppköpta och i samband med detta gav Boweld vårt arbete ett stort erkännande genom att introducera oss för sin nya tyska ägare, som vi idag är leverantörer till”.


”Men det behövs mer än erkännanden och ett gott rykte, och vi ligger inte på latsidan, för som jag sa tidigare, så har vi lagt åtskilliga kilometer bakom oss på de brittiska landsvägarna, och det är självklart också frukterna av det uppsökande arbetet som vi nu skördar”, avslutar Lars Bohnsen.


Med BREXIT nära förestående är dock inget säkert och utan ett avtal kan handeln med Storbritannien få ett allvarligt avbrott. Men med de ökade volymerna till den brittiska marknaden upplever vi ändå en viss optimism.