Ib Andresen Industri kan nu visa upp ännu en miljoninvestering. Den här gången är det två robotar som arbetar ihop för att stapla profiler, som har hittat till profilvalshallarna i Langeskov. Och det ligger helt i linje med de strategiska målen.

 

”Vi har ett strategiskt mål om att använda automationslösningar som ett sätt att öka produktiviteten och trivseln bland våra medarbetare genom att automatisera monotona arbetsuppgifter. Investeringen uppfyller båda dessa krav”, berättar produktionschefen Morten Rasmussen och fortsätter:

 

”De två robotarna har tagit över det fysiskt påfrestande arbete som packningen av profiler var. Nu är operatörernas främsta uppgift på profilvalslinjen att övervaka produktionen och se till att allt går som det ska.”

 

Synkront och asynkront

Det var viktigt för Ib Andresen Industri att robotarna fick en hög grad av flexibilitet. ”Längderna på profilerna varierar mycket och därför är det viktigt att robotarna både kan arbeta ihop med att lyfta de långa profilerna synkront och att arbeta asynkront från varandra med de korta profilerna”, förklarar projektledaren Bo Larsen.

 

”I samband med en automationsutbildning fick jag idén till ett hanteringskoncept med två robotar på en gemensam skena, där de två robotarna tillsammans tar de långa profilerna i var sin ände och staplar dem i buntar. De korta profilerna skulle de hämta och stapla var för sig. Jag presenterade konceptet internt och där såg man snabbt potentialen i lösningen”, förklarar Bo Larsen.

 

Användarvänlig

Till robotlösningen har man utvecklat en mycket användarvänlig programmeringsmjukvara som gör det möjligt för operatören att själv göra program till robotarna. Om förutsättningarna för robotarnas drift skulle ändras kan operatörerna själva justera robotarna och snabbt fortsätta produktionen. Detta var en del av hanteringskonceptet och ett krav till leverantören.

 

För att projektet skulle lyckas har operatörerna på linjen varit med från start.

 

”Vi har kommit med input som inneburit att vi har sluppit de flesta barnsjukdomarna. Resultatet blev en robotlösning som skräddarsytts för vår vardag och som redan nu under testperioden ser otroligt lovande ut”, berättar Søren L. Sørensen, som är industrioperatör på linjen.

 

Det är FH Automation som levererat lösningen och just nu håller man på att slutförhandla nästa anläggning med dem. Samarbetet har för övrigt varit mycket bra, vilket Leif Rasmussen, försäljningschef hos FH Automation, också bekräftar: ”Vi värdesätter det goda samarbete med Ib Andresen Industri som har varit i samband med utvecklingen av robotcellen.”