”Vi har investerat i en 3D-koordinatmätmaskin för att öka kvaliteten i vår processkontroll. Det görs bl.a. genom att vi löpande följer data och grafer som visar om vi närmar oss toleransgränserna. Och gör vi det kan vi genomföra justeringar redan innan gränserna överskrids,” berättar Martin Madsen, Quality & CI Manager hos Ib Andresen Industri.

 

Och profilvalsoperatören Jack H. Hansen tillägger: ”Mätningarna blir också mer enhetliga med mätmaskinen, eftersom den mänskliga faktorn vid kontrollmätningarna försvinner. Dessutom levererar mätmaskinen även löpande statistik som snabbt ger oss en överblick över utvecklingen i mätningarna. Det ger en bättre känsla för produktionen.”

 

Den samlade investeringen uppgår till en halv miljon danska kronor och har installerats i produktionen vid en av Ib Andresen Industris profilvalslinjer. Profilvalsning är effektivt vid större serier med enhetliga stålprofiler.

 

Just i stora serieproduktioner är det en fördel att ligga före avvikelserna och detta möjliggör nu den tekniska utvecklingen. Martin Madsen tillägger:

 

”När vi samlat in tillräckligt med data över en längre period kan vi se om det finns några gemensamma nämnare i avvikelserna. Finns det det kan det potentiellt innebära att vi inte bara ligger före utan helt kan eliminera vissa av de avvikelser vi ser.”

 

Investeringen ligger dessutom i linje med den strategiska målsättningen att stärka digitaliseringen av kvalitetsarbetet.

 

Koordinatmätmaskinen från Wenzel har levererats av Kyocera Unimerco

”Uppdraget hos Ib Andresen Industri har varit mycket intressant, eftersom det har varit ett komplett projekt med själva mätmaskinen, programmering av ämnen, integration i produktionen samt datainsamling och statistik,” berättar försäljningschefen Jan Møgelmose på Kyocera Unimerco.

 

”Ib Andresen Industri har varit en perfekt samarbetspartner, eftersom de har haft tydliga krav på lösningen och för att de inte kompromissar, vilket också har utmanat oss tekniskt, både vad gäller själva mätprocessen och den efterföljande visualiseringen av resultaten.”

 

”Det är spännande med en kund som tar steget fullt ut för att effektivt kunna samla in data för att kunna fatta rätt beslut i produktionen,” avslutar Jan Møgelmose.