Ett internt projekt värt 500 000 danska kronor, där en cobot satts bakom ett galler, har gett stora vinster hos Ib Andresen Industri.

 

Hos Ib Andresen Industri är det stora skillnader på de ämnen som produceras, då man ena dagen producerar profiler på upp till 10 000 mm längd och nästa dag profiler på t.ex. 500 mm.

 

Det ställer stora krav på flexibilitet i de lösningar som sedan ska hantera och packa de färdiga profilerna. Hittills har det varit svårt att hitta bra lösningar som på ett effektivt sätt kan hantera spannet i längder, vikt och packmönster.

 

Från början var därför målet att skapa en mobil robotcell som kan hantera profiler med längder mellan 200 och 1 000 mm och som kan flyttas runt mellan anläggningarna beroende på vilka profiler som produceras.

 

”Projektet ligger i linje med vår strategiska målsättning om ökad automatisering”, säger Morten Rasmussen, Production Manager hos Ib Andresen Industri. ”Men eftersom cellen används på de maskinlinjer som bara hanteras av en operatör så är det inte arbetstimmarna vi tjänar in investeringen på. Det är istället trivsel och arbetsglädje.”

 

Profilvalsoperatören John Jensen tillägger: ”I det tempo som våra profilvalslinjer producerar profiler lägger vi många timmar på enkel hantering där vi bara följer med. Hanteringscellen gör att vi slipper det och det har ökat arbetsglädjen markant. Nu kan vi fokusera på att maskinen kör optimalt hela tiden.”

 

”Förutom ökad automatisering och bättre arbetsmiljö har projektprocessen gett oss en massa erfarenheter som vi kan dra nytta av framöver när vi ska införa fler robotar”, fortsätter Morten Rasmussen.

 

Hastigheten utmanade säkerheten

Till en början var det inte tänkt att coboten skulle sitta bakom galler, utan framför en av företagets kantpressar. Det fanns emellertid en rad hänsyn som skulle tas. Framför allt hos ett stålbearbetande företag som Ib Andresen Industri.

 

”På de stålämnen vi hanterar är det ofta vassa kanter. Därför var vi tvungna att sänka robotarmens hanteringshastighet till en nivå där det inte längre var någon mening med att använda den vid våra kantpressar – det gick för långsamt”, berättar Bo B. Larsen, projektledare hos Ib Andresen Industri, och fortsätter:

 

”Om vi skulle utnyttja robotarmens fulla potential var den tvungen att skärmas av, vilket den nu blivit med detta projekt. Nu är den installerad som en central del av våra mobila hanteringsceller, där vi inte behöver sänka hastigheten av hänsyn till säkerheten.”

 

Den mobilitet och flexibilitet det ger har varit viktigt i utvecklingen av denna robotcell, eftersom det är hela vitsen med att ha en UR10-robotarm från Universal Robots i produktionen.

 

Ovärderligt know-how

Styrteknikerna Dennis Bressendorff och Mikael S. Nielsen, båda från Ib Andresen Industri, har varit med från projektets start och det har varit en bra utmaning som har gjort dem insatta i cobotens potential.

 

”Projektet har varit en bra utmaning, där vi har blivit en massa erfarenheter rikare. Det mesta har varit nytt för oss och därför har vi också haft behov av att ibland plocka in en specialist. Så under projektprocessen har vi fått en massa ovärderlig know-how”, berättar Mikael.

 

Dennis tillägger: ”Det är många steg i hanteringen av profilerna. Det är många rörelser och beräkningar som ska ske simultant, så att systemet vet vad det ska göra i nästa steg. Även om cobotens arbetscykel ser enkel ut, så är det över 100 signaler som styrsystemet ska förhålla sig till.” Och han förtydligar:

 

”Det är till exempel skillnad på var coboten ska lägga profilerna när pallen är tom kontra när den är nästan full. Och så ska styrsystemet tala om för coboten när pallen är full, så att den automatiskt börjar fylla på en ny tom pall.”

 

I cellen finns plats för två pallar, så att man utan att stoppa produktionen kan köra bort den fulla pallen och byta ut den mot en tom.

 

Dessutom har man gjort styrningen av cellen enkel och intuitiv, så att operatörerna snabbt bemästrar systemet.

 

Fler anläggningar på väg
Efter sommarsemestern är ännu en automationslösning på väg till leverantören av stållösningar på danska Fyn. Denna gång i form av en helautomatisk packcell till en befintlig profilvalslinje, bestående av två takmonterade Kuka-robotar som arbetar ihop.

 

”Det här projektet är också en del av strategin att öka automatiseringen av produktionen för att optimera arbetsmiljön och öka konkurrensförmågan”, avslutar Morten Rasmussen.