En stor del av de stålplåtar och spaltade band som används i Danmark har gått igenom vår produktionsapparat. Därmed finns inte tid för långa stopp i produktionen i tid och otid. Därför används de stängda dagarna för att grundligt förbereda och underhålla maskinparken.


Under året gör vi löpande underhållsarbeten på klipp- och spaltningslinjerna. Om detta berättar Production Manager Martin Helle: ”Första prioritet är att linjerna är igång. Var femte vecka har vi översyn på en linje och det tar inte mer än ett skift förrän den är tillbaka på full kapacitet igen. Om ett haveri inträffar däremellan gör vi nödreparationer där och då. Det kan oftast också klaras av på ett skift.”

 

”Under mina 28 år på företaget har vi bara haft tre-fyra haverier som varat mer än ett dygn,” tillägger Martin Helle stolt. ”Det vittnar om att vi tar väl hand om våra maskiner.” Han fortsätter: ”Sommaren använder vi för att ge våra spaltnings- och klipplinjer en rejäl översyn. Sommarsemestern ger oss den nödvändiga pausen i produktionen för att byta ut delar istället för att bara reparera dem.”


Förutom sommarsemestern används även juluppehållet till grundliga underhållsarbeten.

 
Taxiresa från München

Vi är stolta över våra maskiner. Engagemanget är stort när ett haveri eller andra maskinmässiga utmaningar inträffar. Experter, såväl interna som externa, konsulteras omedelbart – även om det innebär nattliga telefonsamtal till leverantörer långt nere i Europa eller på andra sidan jordklotet.


En taxiresa från München till Langeskov med en reservdel som enda ”passagerare” för ett par år sedan bekräftar att man inte skyr några medel för att få en maskin på fötter igen. ”Det kanske inte var den billigaste lösningen, men det var den snabbaste,” konstaterar Martin Helle.

 
Torris som rengöringsmedel

Avslutningsvis berättar Martin Helle att man använder torris för rengöring av elskåp. ”Med ett par års mellanrum rengörs elskåpen på maskinlinjerna med torris. Torris har nämligen den egenskapen att den sväller upp till 600-700 gånger när den kommer i beröring med saker som inte är kylda. Det gör att all smuts helt enkelt ramlar av. Faktum är att det är så grundligt och effektivt att en av våra externa elektriker trodde att vi satt in nya elskåp,” avslutar han med ett leende.