• Per Aarsleff
    A/S

    Robert Attermann/BaneDanmark

Berättelsen om master, upphängning och kontaktledningar för elektrifieringen av den danska järnvägen - till nytta för de danska tågresenärerna

Utvecklingen av järnvägsnätet är nödvändig för att göra de danska tågen snabbare och mer driftsäkra. Elektrifiering gör att målet om snabbare och mer driftsäkra tåg kan nås.

 

Konsortiet med Siemens A/S och Per Aarsleff A/S är valt för elektrifieringen. För detta ska 21 000 master resas med upphängningsanordningar som elektrifieringens kontaktledningar ska hänga mellan.

 

Medan arbetet pågår är det viktigt att minimera påverkan på tågdriften, så att tågresenärerna inte upplever förseningar. Med hela nio sträckor på sammanlagt 130 mil är det en stor utmaning. Därför stänger järnvägsnätet av en mindre sträcka åt gången på de tvåspåriga sträckorna mellan klockan 22 och klockan 05 under den tid som arbetet pågår.

 

Under den här tiden ska master, upphängning och monteringsdelar vara klara på plats.

 

Lösningen

Vi ser till att projektets master och upphängningar är redo när de ska användas. Samarbetet bygger på en snabbt upplägg, vilket är förutsättningen för att lyckas.

 

Vi fungerar både som logistikcenter, eftersom vi monterar master, upphängning och tillhörande delar, och som produktionsenhet med en helt nyinstallerad svetsrobot som tillsammans med våra kompetenta medarbetare gör svetsarbeten på masterna i vår nya svetscell i Langeskov.

 

Före vidare distribution packar vi specifika monteringsset som innehåller det exakta antal master, upphängningar och delar som konsortiet behöver på en viss sträcka. Vår placering mitt i Danmark är en fördel i det logistiska pusslet.